Thermalpark - jazero Dunajská Streda 19.03.2022


Poradie Meno Kategória Klub Trať Čas Body
x Mináriková Radka Ženy mladšie SenĽM 50m, Voľný štýl, Stojatá voda Nenastúpil 0
x Šeminský Ján Muži starší ĽMVVoda 1000m, Voľný štýl, Stojatá voda Diskvalifikovaný 0
6. Kontrík Jaroslav Muži mladší KraMrož 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:53,00 39
2. Farkasová Eva Ženy mladšie TopRunDS 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 03:15,00 33
1. Krajčovič Vladimír Muži starší SenĽM 750m, Voľný štýl, Stojatá voda 20:34,00 183
2. Holič Pavol Muži mladší TopRunDS 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 04:50,00 81
4. Brazdovic Andrej Muži mladší ĽMVVoda 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:07,00 14
9. Posztòs Ladislav Muži mladší TopRunDS 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 03:39,00 30
x Drinka Ján Muži mladší YETI 1000m, Voľný štýl, Stojatá voda Nedoplával v čas. limite 0
2. Kirschner Alexander Muži starší 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 16:03,00 126
1. Babala Stanislav Muži starší ĽMZob 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 13:21,00 129
3. Ležovič Miroslav Muži starší VITALE 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 07:31,00 63
2. Pečenka Ladislav Muži starší ĽMBA 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 06:45,00 66
3. Košecký Marek Muži mladší KosZP 750m, Voľný štýl, Stojatá voda 21:17,00 183
1. Špajdel Ľuboš Muži mladší VITALE 750m, Voľný štýl, Stojatá voda 13:51,00 189
2. Rišková Veronika Ženy mladšie ĽMVVoda 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 14:52,00 126
1. Ležovičová Lucia Ženy mladšie VITALE 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 13:27,00 129
1. Chudá Tatiana Ženy mladšie VITALE 1000m, Voľný štýl, Stojatá voda 19:53,00 243
2. Bartal Michal Muži mladší TopRunDS 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 09:51,00 132
2. Papán Robo Muži starší VKSV 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:01,00 14
1. Gabriel Zemes Muži starší TopRunDS 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:08,00 16
1. Modravá Emilia Ženy staršie 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:49,00 16
8. Janega Viliam Muži mladší ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:59,00 33
4. Štefek Miloš Muži mladší ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:30,00 45
3. Henžel Dávid Muži mladší VITALE 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:21,00 48
8. Dörnhöferová Renáta Ženy mladšie ĽMBA 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 08:31,00 63
5. Wursterová Lenka Ženy mladšie ĽMBA 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 07:02,00 72
4. Jurištová Lucia Ženy mladšie ĽMVVoda 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 06:48,00 75
1. Rusnakova Michaela Ženy mladšie VITALE 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 05:30,00 84
3. Mocsiová Zuzana Ženy mladšie 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:34,00 16
2. Ternényová Zuzana Ženy mladšie ĽMBA 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:28,00 18
1. Farkas Dóra Ženy mladšie TopRunDS 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:19,00 20
4. Hatalčíková Lenka Ženy mladšie KraBB 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 03:29,00 27
2. Mak ChunKong Muži mladší SPPBR 1000m, Voľný štýl, Stojatá voda 17:41,00 243
3. Hajdiaková Darina Ženy staršie DelZP 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 09:17,00 63
8. Baranek Dominik Muži mladší ĽMBA 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 08:11,00 63
7. Guoth Alexander Muži mladší TopRunDS 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 07:09,00 66
5. Vadocz Stefan Muži starší ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 04:27,00 30
4. Demčák Viliam Muži mladší VraVy 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 07:01,00 75
4. Vanko Ivan Muži starší NOS 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 03:53,00 33
1. Nagyová Magdaléna Ženy staršie TurNa 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 15:23,00 123
2. Taric Ladislav Muži mladší TopRunDS 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 00:52,00 18
1. Bartko Ján Muži mladší 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 00:49,00 20
3. Kozelková Katarína Ženy staršie ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 04:08,00 27
2. Vassová Elvíra Ženy staršie ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 04:01,00 30
3. Kubaščík Marian Muži starší NOS 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 03:22,00 36
2. Pék Ondrej Muži mladší SPF DS 750m, Voľný štýl, Stojatá voda 19:10,00 186
3. Leskova Andrea Ženy mladšie SPOK 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 15:51,00 123
4. Husár Peter Muži mladší TopRunDS 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 13:14,00 126
3. Karell Miloš Muži mladší TNT 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 10:40,00 129
2. Kabilova Ivona Ženy staršie 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:52,00 14
7. Gálffy Ladislav Muži mladší TopRunDS 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:58,00 36
5. Majling Martin Muži mladší 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:48,00 42
2. Tősér Alexander Muži mladší TopRunDS 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:19,00 51
1. Hollý Jakub Muži mladší ĽMZob 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:05,00 54
7. SchöneckerováKováčová Eva Ženy mladšie DelZP 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 07:29,00 66
6. Macková Michaela Ženy mladšie PohrĽM 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 07:05,00 69
3. Rebrová Soňa Ženy mladšie ĽMBA 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 06:22,00 78
2. Fillová Dagmar Ženy mladšie ĽMVVoda 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 06:17,00 81
4. Mogyorósiová Patrícia Ženy mladšie TopRunDS 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:48,00 14
1. Hošeková Katarína Ženy mladšie PĽM 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:48,00 36
1. Slezáková Lucia Ženy staršie SenĽM 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 05:41,00 69
6. Šoltýs Jaroslav Muži mladší DelZP 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 07:03,00 69
6. Misovic Vojtech Muži starší ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 04:31,00 27
3. Klinko Martin Muži mladší TopRunDS 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 06:39,00 78
1. Mečiar Martin Muži mladší VITALE 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 04:35,00 84
5. Holub Viktor Muži mladší VraVy 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 07:01,00 72
2. Záriš Dušan Muži starší ĽMBA 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 03:02,00 39
3. Henžel Martin Muži mladší 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:06,00 16
1. Orosová Martina Ženy staršie ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 03:21,00 33
10. Stankanič Pavol Muži mladší 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 04:00,00 27
1. Pongracz Richard Muži starší TopRunDS 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:48,00 42
5. Plačko Ján Muži mladší ĽMVVoda 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 13:17,00 123
2. Rusková Gabriela Ženy staršie KraBB 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 06:58,00 66
1. Klimová Kristina Ženy mladšie TopRunDS 750m, Voľný štýl, Stojatá voda 17:12,00 183
3. Polák Ján Muži starší TNT 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 16:15,00 123
1. Gálffy Tibor Muži starší TopRunDS 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 06:31,00 69
1. Pék Dezider Muži mladší SPF DS 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 09:40,00 135
1. Ležovičová Eva Ženy staršie VITALE 750m, Voľný štýl, Stojatá voda 20:53,00 183
3. Šnegoňová Ivona Ženy mladšie TopRunDS 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 03:26,00 30
1. Nyáry Richard Muži mladší TopRunDS 1000m, Voľný štýl, Stojatá voda 16:20,00 246
Poradie Meno Kategória Klub Trať Čas Body

Nastavenia cookies

Na našom webe používáme cookies.

Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.