Thermalpark - jazero Dunajská Streda 19.03.2022


Poradie Meno Kategória Klub Trať Čas Body
x Radka Mináriková ženy mladšie SenĽM 50m, Voľný štýl, Stojatá voda Nenastúpil 0
x Ján Šeminský muži starší ĽMVVoda 1000m, Voľný štýl, Stojatá voda Diskvalifikovaný 0
6. Jaroslav Kontrík muži mladší KraMrož 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:53,00 39
2. Eva Farkasová ženy mladšie TopRunDS 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 03:15,00 33
1. Vladimír Krajčovič muži starší SenĽM 750m, Voľný štýl, Stojatá voda 20:34,00 183
2. Pavol Holič muži mladší TopRunDS 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 04:50,00 81
4. Andrej Brazdovic muži mladší ĽMVVoda 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:07,00 14
9. Ladislav Posztòs muži mladší TopRunDS 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 03:39,00 30
x Ján Drinka muži mladší YETI 1000m, Voľný štýl, Stojatá voda Nedoplával v čas. limite 0
2. Alexander Kirschner muži starší ĽMVVoda 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 16:03,00 126
1. Stanislav Babala muži starší ĽMZob 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 13:21,00 129
3. Miroslav Ležovič muži starší VITALE 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 07:31,00 63
2. Ladislav Pečenka muži starší ĽMBA 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 06:45,00 66
3. Marek Košecký muži mladší nereg. 750m, Voľný štýl, Stojatá voda 21:17,00 183
1. Ľuboš Špajdel muži mladší VITALE 750m, Voľný štýl, Stojatá voda 13:51,00 189
2. Veronika Rišková ženy mladšie ĽMVVoda 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 14:52,00 126
1. Lucia Ležovičová ženy mladšie VITALE 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 13:27,00 129
1. Tatiana Chudá ženy mladšie VITALE 1000m, Voľný štýl, Stojatá voda 19:53,00 243
2. Michal Bartal muži mladší TopRunDS 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 09:51,00 132
2. Robo Papán muži starší VKSV 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:01,00 14
1. Zemes Gabriel muži starší TopRunDS 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:08,00 16
1. Emilia Modravá ženy staršie ĽMVVoda 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:49,00 16
8. Viliam Janega muži mladší ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:59,00 33
4. Miloš Štefek muži mladší ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:30,00 45
3. Dávid Henžel muži mladší VITALE 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:21,00 48
8. Renáta Dörnhöferová ženy mladšie ĽMBA 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 08:31,00 63
5. Lenka Wursterová ženy mladšie ĽMBA 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 07:02,00 72
4. Lucia Jurištová ženy mladšie ĽMVVoda 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 06:48,00 75
1. Michaela Rusnakova ženy mladšie VITALE 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 05:30,00 84
3. Zuzana Mocsiová ženy mladšie 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:34,00 16
2. Zuzana Ternényová ženy mladšie ĽMBA 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:28,00 18
1. Dóra Farkas ženy mladšie TopRunDS 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:19,00 20
4. Lenka Hatalčíková ženy mladšie KraBB 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 03:29,00 27
2. ChunKong Mak muži mladší SPPBR 1000m, Voľný štýl, Stojatá voda 17:41,00 243
3. Darina Hajdiaková ženy staršie DelZP 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 09:17,00 63
8. Dominik Baranek muži mladší ĽMBA 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 08:11,00 63
7. Alexander Guoth muži mladší TopRunDS 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 07:09,00 66
5. Stefan Vadocz muži starší ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 04:27,00 30
4. Viliam Demčák muži mladší VraVy 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 07:01,00 75
4. Ivan Vanko muži starší NOS 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 03:53,00 33
1. Magdaléna Nagyová ženy staršie TurNa 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 15:23,00 123
2. Ladislav Taric muži mladší TopRunDS 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 00:52,00 18
1. Ján Bartko muži mladší 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 00:49,00 20
3. Katarína Kozelková ženy staršie ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 04:08,00 27
2. Elvíra Vassová ženy staršie ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 04:01,00 30
3. Marian Kubaščík muži starší NOS 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 03:22,00 36
2. Ondrej Pék muži mladší SPF DS 750m, Voľný štýl, Stojatá voda 19:10,00 186
3. Andrea Leskova ženy mladšie ĽMVVoda 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 15:51,00 123
4. Peter Husár muži mladší TopRunDS 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 13:14,00 126
3. Miloš Karell muži mladší TNT 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 10:40,00 129
2. Ivona Kabilova ženy staršie 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:52,00 14
7. Ladislav Gálffy muži mladší TopRunDS 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:58,00 36
5. Martin Majling muži mladší 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:48,00 42
2. Alexander Tősér muži mladší TopRunDS 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:19,00 51
1. Jakub Hollý muži mladší ĽMZob 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:05,00 54
7. Eva SchöneckerováKováčová ženy mladšie DelZP 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 07:29,00 66
6. Michaela Macková ženy mladšie PohrĽM 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 07:05,00 69
3. Soňa Rebrová ženy mladšie ĽMBA 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 06:22,00 78
2. Dagmar Fillová ženy mladšie ĽMVVoda 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 06:17,00 81
4. Patrícia Mogyorósiová ženy mladšie TopRunDS 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:48,00 14
1. Katarína Hošeková ženy mladšie PĽM 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:48,00 36
1. Lucia Slezáková ženy staršie SenĽM 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 05:41,00 69
6. Jaroslav Šoltýs muži mladší DelZP 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 07:03,00 69
6. Vojtech Misovic muži starší ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 04:31,00 27
3. Martin Klinko muži mladší TopRunDS 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 06:39,00 78
1. Martin Mečiar muži mladší VITALE 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 04:35,00 84
5. Viktor Holub muži mladší VraVy 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 07:01,00 72
2. Dušan Záriš muži starší ĽMBA 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 03:02,00 39
3. Martin Henžel muži mladší 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:06,00 16
1. Martina Orosová ženy staršie ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 03:21,00 33
10. Pavol Stankanič muži mladší nereg. 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 04:00,00 27
1. Richard Pongracz muži starší TopRunDS 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:48,00 42
5. Ján Plačko muži mladší ĽMVVoda 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 13:17,00 123
2. Gabriela Rusková ženy staršie KraBB 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 06:58,00 66
1. Kristina Klimová ženy mladšie ĽMVVoda 750m, Voľný štýl, Stojatá voda 17:12,00 183
3. Ján Polák muži starší TNT 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 16:15,00 123
1. Tibor Gálffy muži starší TopRunDS 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 06:31,00 69
1. Dezider Pék muži mladší SPF DS 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 09:40,00 135
1. Eva Ležovičová ženy staršie VITALE 750m, Voľný štýl, Stojatá voda 20:53,00 183
3. Ivona Šnegoňová ženy mladšie TopRunDS 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 03:26,00 30
1. Richard Nyáry muži mladší TopRunDS 1000m, Voľný štýl, Stojatá voda 16:20,00 246
Poradie Meno Kategória Klub Trať Čas Body