Jazero v areáli THERMALPARK Dunajská Streda 24.02.2024


Poradie Meno Kategória Klub Trať Čas Body
x Košútová Milka Ženy Masters A OzPM 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda Nenastúpil 0
3. Lipovský Andrej Muži Masters A ĽMVVoda 50m, Prsia, Stojatá voda 01:10,60 38
3. Hajdiaková Darina Ženy Masters B DelZP 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 17:59,50 388
11. Vadocz Stefan Muži Masters B ĽMVVoda 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 16:39,72 340
1. Gálffy Tibor Muži Masters B TopRunDS 100m, Prsia, Stojatá voda 02:35,30 80
1. Chladný Marek Muži Masters B ĽMVVoda 50m, Prsia, Stojatá voda 01:06,98 40
5. Demčák Viliam Muži Masters A VraVy 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda 21:22,11 760
6. Mináriková Radka Ženy Masters A SenĽM 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 03:57,34 70
6. Chladný Marek Muži Masters B ĽMVVoda 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 11:57,25 370
3. Kunertová Mariana Ženy Masters A SPOK 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 13:34,19 388
2. Švantnerová Zdeňka Ženy Masters B TNT 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 14:27,93 394
2. Fillová Dagmar Ženy Masters A ĽMVVoda 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 02:33,43 78
x Matejec Jaroslav Muži Masters A OzPM 100m, Prsia, Stojatá voda Nenastúpil 0
3. Ležovičová Lucia Ženy Masters A VITALE 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda 21:24,01 780
4. Kubaščík Marian Muži Masters B NOS 100m, Prsia, Stojatá voda 03:12,09 74
2. Laincz Jaroslav Muži Masters B ĽMBA 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda 00:55,82 39
1. Poláková Vanesa Ženy SPOK 100m, Prsia, Stojatá voda 05:05,52 80
5. Krajčovič Vladimír Muži Masters B SenĽM 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 02:41,34 72
1. Vadoczová Valentína Ženy Masters A ĽMVVoda 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 11:33,83 400
3. Bartal Michal Muži Masters A TopRunDS 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 02:18,68 76
6. Hajdúchová Zuzana Ženy Masters A OzPM 100m, Prsia, Stojatá voda 05:01,82 70
1. Dluhoš Viktor Muži Masters A VITALE 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 01:48,57 80
8. Slabý Blažej Muži Masters B ĽMVVoda 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda 02:29,48 33
6. Černý Martin Muži Masters A KosZP 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda 22:04,09 750
3. Hajdúchová Zuzana Ženy Masters A OzPM 50m, Prsia, Stojatá voda 02:11,30 38
2. Dluhoš Viktor Muži Masters A VITALE 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda 15:36,10 790
6. Černý Martin Muži Masters A KosZP 100m, Prsia, Stojatá voda 02:58,74 70
3. Taric Ladislav Muži Masters A TopRunDS 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda 00:55,38 38
5. Chalás Ján Muži Masters B SPOK 50m, Prsia, Stojatá voda 01:59,51 36
9. Slabý Blažej Muži Masters B ĽMVVoda 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 05:58,99 64
1. Rusnakova Michaela Ženy Masters A VITALE 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda 00:51,27 40
1. Gálffy Tibor Muži Masters B TopRunDS 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda 16:27,18 600
3. Lipovský Andrej Muži Masters A ĽMVVoda 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 10:57,73 388
2. Holič Pavol Muži Masters A TopRunDS 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda 15:48,62 592
1. Rusnakova Michaela Ženy Masters A VITALE 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda 04:30,44 200
3. Vadoczová Valentína Ženy Masters A ĽMVVoda 100m, Prsia, Stojatá voda 02:49,79 76
1. Modravá Emilia Ženy Masters B SPOK 50m, Prsia, Stojatá voda 01:47,32 40
1. Pék Dezider Muži Masters B SPF DS 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda 17:04,01 800
5. Guoth Alexander Muži Masters A TopRunDS 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 12:26,96 376
8. Vadocz Stefan Muži Masters B ĽMVVoda 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 03:44,50 66
4. Fillová Dagmar Ženy Masters A ĽMVVoda 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda 22:05,24 770
2. Holič Pavol Muži Masters A TopRunDS 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda 00:49,00 39
4. Hošeková Katarína Ženy Masters A PĽM 100m, Prsia, Stojatá voda 03:01,42 74
5. Szabo Martin Muži Masters B ĽMVVoda 100m, Prsia, Stojatá voda 03:13,16 72
1. Nyáry Richard Muži Masters A TopRunDS 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda 15:22,96 800
5. Záriš Dušan Muži Masters B ĽMBA 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 11:50,01 376
5. Záriš Dušan Muži Masters B ĽMBA 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda 01:03,50 36
4. Nyáry Richard Muži Masters A TopRunDS 100m, Prsia, Stojatá voda 02:36,73 74
4. Taric Ladislav Muži Masters A TopRunDS 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 12:00,23 382
2. Polakovičová Denisa Ženy Masters B SPOK 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda 07:57,31 196
1. Pék Dezider Muži Masters B SPF DS 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 02:07,81 80
2. Klinčúch Roman Muži Masters B OzPM 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 10:23,14 394
x Polakovič Denis Muži Masters A SPOK 50m, Prsia, Stojatá voda Nenastúpil 0
3. Ležovičová Lucia Ženy Masters A VITALE 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 02:37,92 76
5. Kunertová Mariana Ženy Masters A SPOK 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 03:17,00 72
4. Klinčúch Roman Muži Masters B OzPM 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda 01:01,61 37
7. Polakovič Denis Muži Masters A SPOK 100m, Prsia, Stojatá voda 03:21,47 68
1. Polakovičová Denisa Ženy Masters B SPOK 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda 01:44,75 40
8. Chalás Ján Muži Masters B SPOK 100m, Prsia, Stojatá voda 04:52,57 66
4. Bartal Michal Muži Masters A TopRunDS 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda 19:48,51 770
2. Leskova Andrea Ženy Masters B SPOK 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda 22:08,18 592
6. Gabriel Zemes Muži Masters B TopRunDS 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda 01:08,30 35
4. Matej Jozef Muži Masters B TNT 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda 18:37,66 576
2. Dúbravcová Beáta Ženy Masters A OzPM 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda 01:19,13 39
1. Černá Lucia Ženy OzPM 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 02:10,28 80
1. Nalezinková Natália Ženy SPOK 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda 07:35,75 200
2. Szabados Dániel Muži Masters A TopRunDS 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda 04:04,10 196
6. Demčák Viliam Muži Masters A VraVy 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda 01:13,78 35
7. Hanušin Peter Muži Masters B VraVy 100m, Prsia, Stojatá voda 03:33,36 68
1. Ležovičová Eva Ženy Masters B VITALE 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda 23:33,54 800
3. Horváth Zsolt Muži Masters B TopRunDS 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 02:30,11 76
2. Tasch Juraj Muži Masters B PĽM 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 02:12,94 78
9. Polívka Ervín Muži Masters B SenĽM 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 15:10,32 352
2. Horváth Zsolt Muži Masters B TopRunDS 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda 16:39,39 592
1. Cseh Attila Muži Masters A TopRunDS 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda 15:09,46 600
1. Štefek Miloš Muži Masters B ĽMVVoda 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda 00:54,33 40
1. Danišová Lucia Svetlana Ženy Masters B ĽMVVoda 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 11:50,50 400
x Šeminský Ján Muži Masters B ĽMVVoda 100m, Prsia, Stojatá voda Nenastúpil 0
1. Šnegoňová Ivona Ženy Masters A TopRunDS 50m, Prsia, Stojatá voda 01:22,71 40
1. Štefek Miloš Muži Masters B ĽMVVoda 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda 05:48,13 200
6. Svoradová Monika Ženy Masters A OzPM 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 18:05,58 370
2. Šnegoňová Ivona Ženy Masters A TopRunDS 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 12:42,82 394
1. Kukučková Silvia Juniori OzPM 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 10:12,43 400
1. Ležovičová Eva Ženy Masters B VITALE 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 02:56,91 80
x Danišová Lucia Svetlana Ženy Masters B ĽMVVoda 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda Nenastúpil 0
3. Jurík Peter Muži Masters B PĽM 50m, Prsia, Stojatá voda 01:23,72 38
1. Juríková Radka Juniori PĽM 100m, Prsia, Stojatá voda 02:53,89 80
3. Košecký Marek Muži Masters A KosZP 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda 18:52,56 584
1. Tasch Juraj Muži Masters B PĽM 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 09:27,46 400
1. Horniaková Nadežda Ženy SPOK 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda 02:17,06 40
4. Kuruc Matúš Muži Masters A SenĽM 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda 01:04,05 37
4. Drobný Ľubomír Muži Masters B TopRunDS 50m, Prsia, Stojatá voda 01:25,61 37
2. Matuška Stanislav Muži Masters A VraVy 50m, Prsia, Stojatá voda 01:06,67 39
1. Kukučková Silvia Juniori OzPM 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 02:14,22 80
1. Ahmed Othmanová Zita Ženy Masters B TopRunDS 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda 07:33,67 200
7. Olah Andrej Muži Masters B VraVy 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 12:54,02 364
2. Szabados Dániel Muži Masters A TopRunDS 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 02:04,74 78
4. Ďuriník Dušan Muži Masters B OzPM 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 11:26,34 382
5. Šeminský Ján Muži Masters B ĽMVVoda 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda 19:45,86 568
2. Svoradová Monika Ženy Masters A OzPM 50m, Prsia, Stojatá voda 01:50,71 39
1. Orihelová Martina Ženy Masters A VITALE 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda 18:21,06 800
5. SchöneckerováKováčová Eva Ženy Masters A DelZP 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 16:17,19 376
10. Polák Ján Muži Masters B TNT 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 15:18,31 346
3. Ahmed Othmanová Zita Ženy Masters B TopRunDS 100m, Prsia, Stojatá voda 04:08,61 76
1. Juríková Radka Juniori PĽM 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda 05:30,81 200
8. Vanko Ivan Muži Masters B NOS 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 13:49,31 358
5. Hanušin Peter Muži Masters B VraVy 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda 06:44,16 184
1. Semjanova Maria Ženy Masters B VraVy 100m, Prsia, Stojatá voda 03:25,00 80
4. Kukučka Karol Muži Masters B OzPM 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 02:33,60 74
1. Černá Lucia Ženy OzPM 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda 19:08,23 800
6. Ďuriník Dušan Muži Masters B OzPM 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 02:46,56 70
2. Černý Jaroslav Muži Masters B OzPM 100m, Prsia, Stojatá voda 03:05,62 78
1. Semjanova Maria Ženy Masters B VraVy 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda 18:33,04 600
3. Olah Andrej Muži Masters B VraVy 100m, Prsia, Stojatá voda 03:07,36 76
3. Kukučka Karol Muži Masters B OzPM 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda 21:17,50 780
6. Jurík Peter Muži Masters B PĽM 100m, Prsia, Stojatá voda 03:33,16 70
1. Sabová Jarmila Ženy Masters A SirBob 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda 19:19,15 600
1. Orihelová Martina Ženy Masters A VITALE 100m, Prsia, Stojatá voda 02:25,57 80
1. Matuška Stanislav Muži Masters A VraVy 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 09:28,16 400
1. Lutterova Ivana Ženy Masters A VITALE 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 02:33,06 80
3. Tonhajzer Vojtech Muži Masters B PohrĽM 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda 00:57,70 38
4. Vrablikova Maria Ženy Masters A SPOK 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda 01:34,35 37
2. Tősér Alexander Muži Masters A TopRunDS 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 09:48,70 394
4. Lainczova Monika Ženy Masters B ĽMBA 100m, Prsia, Stojatá voda 04:14,93 74
1. Patakfalvi-Vigh Dániel Muži Masters A TopRunDS 50m, Prsia, Stojatá voda 01:05,75 40
1. Károlyi Kende István Muži TopRunDS 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda 01:03,95 40
4. Tősér Alexander Muži Masters A TopRunDS 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 02:26,39 74
5. Farkas Attila Muži Masters A TopRunDS 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda 07:03,32 184
2. Lutterova Ivana Ženy Masters A VITALE 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda 04:34,77 196
2. Černý Jaroslav Muži Masters B OzPM 50m, Prsia, Stojatá voda 01:14,92 39
3. SchöneckerováKováčová Eva Ženy Masters A DelZP 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda 01:32,38 38
4. Halaszova Andrea Ženy Masters A TopRunDS 50m, Prsia, Stojatá voda 02:21,90 37
5. Kušnír Peter Muži Masters A 50m, Prsia, Stojatá voda 01:12,76 36
5. Kaizer Gabriel Muži Masters A ĽMBA 100m, Prsia, Stojatá voda 02:58,65 72
5. Vozár Peter Muži Masters A VITALE 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 03:57,27 72
7. Pečenka Ladislav Muži Masters B ĽMBA 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 03:13,85 68
2. Pongracz Richard Muži Masters B TopRunDS 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda 06:22,58 196
1. Mečiar Martin Muži Masters A VITALE 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda 03:54,44 200
3. Krajčovič Vladimír Muži Masters B SenĽM 750m, Voľný spôsob, Stojatá voda 17:44,02 584
3. Farkas Gabor Muži Masters A SPF DS 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda 05:28,40 192
1. Hollý Jakub Muži Masters A ĽMZob 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda 00:45,87 40
4. Klinko Martin Muži Masters A TopRunDS 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda 05:57,18 188
2. Weber Kristína Juniori ĽMBA 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 02:42,07 78
6. Kuruc Matúš Muži Masters A SenĽM 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 12:28,15 370
5. Macková Michaela Ženy Masters A PohrĽM 100m, Prsia, Stojatá voda 03:23,59 72
3. Patakfalvi-Vigh Dániel Muži Masters A TopRunDS 100m, Prsia, Stojatá voda 02:34,11 76
4. Vrablikova Maria Ženy Masters A SPOK 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 15:30,96 382
2. Klimová Kristina Ženy Masters A TopRunDS 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda 21:04,09 790
3. Tonhajzer Vojtech Muži Masters B PohrĽM 500m, Voľný spôsob, Stojatá voda 11:06,27 388
1. Hornicseková Veronika Ženy SPOK 50m, Prsia, Stojatá voda 02:21,30 40
5. Farkasová Eva Ženy Masters A TopRunDS 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda 06:20,23 184
2. Klimová Kristina Ženy Masters A TopRunDS 100m, Prsia, Stojatá voda 02:29,84 78
4. Farkasová Eva Ženy Masters A TopRunDS 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 03:13,48 74
6. Miklos Jan Muži Masters B TopRunDS 50m, Prsia, Stojatá voda 02:38,11 35
2. Mečiar Martin Muži Masters A VITALE 100m, Prsia, Stojatá voda 02:24,78 78
2. Nagyova Erika Ženy Masters B TopRunDS 50m, Prsia, Stojatá voda 02:05,92 39
2. Modravá Emilia Ženy Masters B SPOK 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda 01:48,09 39
2. Leskova Andrea Ženy Masters B SPOK 100m, Prsia, Stojatá voda 03:52,29 78
1. Hollý Jakub Muži Masters A ĽMZob 100m, Prsia, Stojatá voda 02:20,32 80
1. Károlyi Kende István Muži TopRunDS 100m, Prsia, Stojatá voda 03:07,49 80
6. Ferenczyová Xénia Ženy Masters A ĽMZob 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda 06:37,76 180
3. Žďárský Šimon Muži Masters A SPPBR 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda 15:44,46 780
2. Pék Ondrej Muži Masters B SPF DS 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda 21:09,25 790
6. Mĺkvy Dominik Muži Masters A SPOK 50m, Prsia, Stojatá voda 01:47,10 35
4. Košecký Marek Muži Masters A KosZP 50m, Prsia, Stojatá voda 01:12,58 37
3. Dúbravcová Beáta Ženy Masters A OzPM 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda 05:48,13 192
4. Macková Michaela Ženy Masters A PohrĽM 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda 06:11,53 188
5. Hošeková Katarína Ženy Masters A PĽM 1000m, Voľný spôsob, Stojatá voda 23:30,00 760
3. Szabo Martin Muži Masters B ĽMVVoda 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda 06:26,61 192
4. Novák Roman Muži Masters B VITALE 250m, Voľný spôsob, Stojatá voda 06:30,51 188
1. Károlyi Kende István Muži TopRunDS 100m, Voľný spôsob, Stojatá voda 03:16,74 80
7. Novák Roman Muži Masters B VITALE 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda 01:09,19 34
5. Kušnír Peter Muži Masters A 50m, Voľný spôsob, Stojatá voda 01:05,40 36
Poradie Meno Kategória Klub Trať Čas Body

Nastavenia cookies

Na našom webe používáme cookies.

Niektoré z nich sú k fungovaniu stránok potrebné, ale o ostatných môžete rozhodnúť sami.