Lake Side Residence Čierna Voda 26.11.2022


Poradie Meno Kategória Klub Trať Čas Body
4. Miloš Štefek muži starší ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:34,80 34
1. Richard Nyáry muži mladší TopRunDS 1000m, Voľný štýl, Stojatá voda 15:56,19 169
3. Michal Bartal muži mladší TopRunDS 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:26,90 31
1. Dagmar Fillová ženy mladšie ĽMVVoda 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 05:04,15 49
5. Andrea Leskova ženy staršie ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:36,80 25
1. Kristina Klimová ženy mladšie ĽMVVoda 50m, Prsia, Stojatá voda 00:54,56 20
2. Alexander Tősér muži mladší TopRunDS 50m, Prsia, Stojatá voda 01:00,56 18
3. Vladimír Krajčovič muži starší SenĽM 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 05:31,60 46
2. Peter Plavec muži mladší SPF DS 1000m, Voľný štýl, Stojatá voda 16:18,86 166
1. Patrícia Mogyorósiová ženy mladšie TopRunDS 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:04,20 8
6. Lukáš Szabó muži mladší NOS 50m, Prsia, Stojatá voda 01:09,00 10
3. Vladimír Krajčovič muži starší SenĽM 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 00:51,42 14
9. Lukáš Szabó muži mladší NOS 100m, Prsia, Stojatá voda 02:22,96 19
3. Katarína Hošeková ženy mladšie PĽM 100m, Prsia, Stojatá voda 02:06,70 28
1. Roman Klinčúch muži starší OzPM 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 00:49,52 18
1. Lucia Černá juniori OzPM 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:14,20 16
5. Viliam Demčák muži mladší VraVy 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 12:29,38 86
6. Blažej Slabý muži starší ĽMVVoda 100m, Prsia, Stojatá voda 04:15,90 16
7. Eva SchöneckerováKováčová ženy mladšie DelZP 100m, Prsia, Stojatá voda 02:28,99 16
8. Róbert Tomeček muži mladší VITALE 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:26,11 10
7. Róbert Tomeček muži mladší VITALE 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:59,80 19
2. Michal Bartal muži mladší TopRunDS 750m, Voľný štýl, Stojatá voda 14:38,53 123
3. Ľuboš Dubovský muži starší ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:32,66 37
1. Kristina Klimová ženy mladšie ĽMVVoda 1000m, Voľný štýl, Stojatá voda 19:42,80 160
1. Roman Klinčúch muži starší OzPM 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 11:02,57 107
5. Miloš Kubín muži starší OzPM 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 07:38,40 40
1. Dezider Pék muži mladší SPF DS 750m, Voľný štýl, Stojatá voda 13:03,53 126
2. Darina Hajdiaková ženy staršie DelZP 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 08:05,70 43
7. Blažej Slabý muži starší ĽMVVoda 50m, Prsia, Stojatá voda 02:28,87 8
4. Lukáš Arbet muži mladší DelZP 1000m, Voľný štýl, Stojatá voda 21:48,00 160
2. Michaela Pastorková ženy mladšie TučZA 750m, Voľný štýl, Stojatá voda 20:09,06 120
7. Dušan Záriš muži starší ĽMBA 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 14:19,02 89
1. Katarína Hošeková ženy mladšie PĽM 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 12:02,68 80
5. Marián Šimko muži starší TatrOt 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:36,53 31
4. Ladislav Pečenka muži starší ĽMBA 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 06:40,85 43
1. Lucia Černá juniori OzPM 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 08:37,00 80
3. Pavol Demčák muži mladší VraVy 750m, Voľný štýl, Stojatá voda 16:55,37 120
5. Zuzana Mocsiová ženy mladšie 50m, Prsia, Stojatá voda 01:09,80 12
2. Valentína Vadoczová ženy mladšie ĽMVVoda 100m, Prsia, Stojatá voda 02:04,50 31
4. Ladislav Taric muži mladší TopRunDS 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 00:43,99 18
1. Tibor Gálffy muži starší TopRunDS 100m, Prsia, Stojatá voda 01:53,82 31
4. Eva SchöneckerováKováčová ženy mladšie DelZP 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 07:07,70 40
3. Tibor Gálffy muži starší TopRunDS 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 11:29,30 101
1. Tatiana Chudá ženy staršie VITALE 1000m, Voľný štýl, Stojatá voda 16:52,03 163
3. Valentína Vadoczová ženy mladšie ĽMVVoda 50m, Prsia, Stojatá voda 01:03,50 16
7. Martin Nágl muži mladší ĽMBA 50m, Prsia, Stojatá voda 01:24,45 8
10. Blažej Slabý muži starší ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 03:26,20 16
6. Blažej Slabý muži starší ĽMVVoda 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:57,69 8
2. Andrea Leskova ženy staršie ĽMVVoda 750m, Voľný štýl, Stojatá voda 21:54,93 123
3. Viktor Dluhoš muži mladší VITALE 1000m, Voľný štýl, Stojatá voda 16:44,24 163
5. Lukáš Arbet muži mladší DelZP 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:38,70 25
2. Vojtech Tonhajzer muži starší PohrĽM 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:30,15 40
2. Vladimir Pauco muži mladší DelZP 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:20,56 34
1. Štefan Thier muži mladší ĽMBA 50m, Prsia, Stojatá voda 00:58,75 20
3. Katarina Nemesova ženy mladšie ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 03:18,90 16
8. Marek Chladný muži mladší ĽMVVoda 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 06:00,51 52
4. Martin Šugár muži starší ĽMBA 1000m, Voľný štýl, Stojatá voda 25:46,30 163
10. Roman Novák muži starší VITALE 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 15:10,23 80
1. Lucia Jurištová ženy mladšie ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:49,90 22
5. Roman Laca muži starší ĽMZob 50m, Prsia, Stojatá voda 01:29,86 12
6. Rastislav Čapliar muži starší TurNa 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:47,80 28
1. Ivor Rizman muži starší TučZA 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 05:05,00 52
7. Martin Szabo muži mladší ĽMVVoda 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:06,92 12
9. Vojtech Misovic muži starší ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:33,28 19
3. Ľubomír Frolo muži mladší OzPM 100m, Prsia, Stojatá voda 01:48,29 37
5. Boris Krošlák muži starší ĽMBA 100m, Prsia, Stojatá voda 03:01,05 19
1. Stanislav Babala muži starší ĽMZob 750m, Voľný štýl, Stojatá voda 18:08,27 120
8. Darina Obložinská ženy staršie 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 03:35,46 16
9. Jaroslav Šoltýs muži mladší DelZP 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 06:14,66 49
3. Patrícia Mogyorósiová ženy mladšie TopRunDS 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 06:40,15 43
10. Peter Trenčanský muži mladší ĽMBA 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 06:18,23 46
1. Magdaléna Nagyová ženy staršie TurNa 750m, Voľný štýl, Stojatá voda 20:47,25 126
3. Lýdia Dávidová ženy staršie ĽMVVoda 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 03:08,60 8
3. Jozef Matej muži starší TNT 1000m, Voľný štýl, Stojatá voda 25:11,02 166
5. Roman Novák muži starší VITALE 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:16,15 10
4. Marián Šimko muži starší TatrOt 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 11:56,70 98
4. Lenka Wursterová ženy mladšie ĽMBA 100m, Prsia, Stojatá voda 02:08,03 25
1. Michal Blažek juniori ĽMVVoda 50m, Prsia, Stojatá voda 01:15,30 8
8. Alexander Kirschner muži starší ĽMVVoda 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 15:08,42 86
4. Marek Chladný muži mladší ĽMVVoda 50m, Prsia, Stojatá voda 01:04,13 14
5. Ludo Jambrich muži starší TučZA 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 12:22,22 95
5. Alexander Guoth muži mladší TopRunDS 50m, Prsia, Stojatá voda 01:05,90 12
1. Ivor Rizman muži starší TučZA 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:27,50 43
3. Marian Kubaščík muži starší NOS 50m, Prsia, Stojatá voda 01:05,80 16
6. Anna Brunáriová ženy mladšie ĽMBA 50m, Prsia, Stojatá voda 01:25,70 10
4. Katarína Kozelková ženy staršie ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:29,80 28
2. Katarína Kozelková ženy staršie ĽMVVoda 100m, Prsia, Stojatá voda 02:29,10 22
2. Vojtech Tonhajzer muži starší PohrĽM 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 05:19,15 49
3. Martina Orosová ženy staršie ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:17,63 31
2. Darina Obložinská ženy staršie 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:07,99 10
1. Martin Šugár muži starší ĽMBA 50m, Prsia, Stojatá voda 00:59,56 20
3. Katarína Staudtová ženy staršie ĽMVVoda 100m, Prsia, Stojatá voda 02:35,41 19
6. Katarína Staudtová ženy staršie ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:42,69 22
4. Jaroslav Černý muži mladší OzPM 100m, Prsia, Stojatá voda 01:59,26 34
1. Rastislav Čapliar muži starší TurNa 1000m, Voľný štýl, Stojatá voda 21:53,08 172
6. Peter Blažek muži mladší ĽMVVoda 100m, Prsia, Stojatá voda 02:02,82 28
2. Vlastimil Papež muži starší TatrOt 50m, Prsia, Stojatá voda 01:04,60 18
6. Miroslav Hlásnik muži starší ĽMBA 50m, Prsia, Stojatá voda 01:34,60 10
1. Martina Orosová ženy staršie ĽMVVoda 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 07:01,15 46
4. Stanislava Šeminská ženy staršie ĽMVVoda 100m, Prsia, Stojatá voda 03:01,55 16
2. Lukáš Jalč muži mladší TučLA 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 00:36,28 22
2. Andrea Bednarikova ženy mladšie ĽMBA 50m, Prsia, Stojatá voda 01:00,30 18
8. Boris Trokan muži mladší ĽMBA 100m, Prsia, Stojatá voda 02:10,83 22
6. Linda Crkonova ženy mladšie ĽMBA 100m, Prsia, Stojatá voda 02:12,92 19
1. Jakub Hollý muži mladší ĽMZob 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 04:40,37 73
2. Zdeňka Švantnerová ženy staršie TNT 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 14:12,51 80
3. Marian Kubaščík muži starší NOS 100m, Prsia, Stojatá voda 02:11,40 25
2. Ján Šeminský muži starší ĽMVVoda 100m, Prsia, Stojatá voda 02:01,02 28
6. Alexander Steiner muži mladší TurNa 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 12:33,51 83
3. Pavol Holič muži mladší TopRunDS 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 00:42,90 20
9. Levan Toidze muži mladší TopRunDS 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:28,79 8
2. Radka Mináriková ženy mladšie SenĽM 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:35,05 19
9. Ján Polák muži starší TNT 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 15:09,70 83
8. Ján Polák muži starší TNT 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:32,75 22
2. Michaela Macková ženy mladšie PohrĽM 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 06:31,50 46
5. Jaroslav Šoltýs muži mladší DelZP 100m, Prsia, Stojatá voda 02:01,99 31
3. Ivona Tichá ženy staršie VITALE 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 08:06,15 40
8. Martin Szabo muži mladší ĽMVVoda 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:31,70 16
3. Danka Čapliarová ženy staršie TurNa 750m, Voľný štýl, Stojatá voda 22:07,79 120
7. Natália Žondová ženy staršie TatrOt 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 03:06,53 19
1. Martin Mečiar muži mladší VITALE 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 09:15,65 98
7. Ludo Jambrich muži starší TučZA 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:51,45 25
2. Eva Ležovičová ženy staršie VITALE 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 02:02,79 34
12. Rastislav Marton muži mladší TatrOt 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 07:08,52 40
2. Eva Ležovičová ženy staršie VITALE 1000m, Voľný štýl, Stojatá voda 26:01,40 160
1. Zuzana Šucová ženy staršie TatrOt 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 12:21,52 83
11. Alexander Guoth muži mladší TopRunDS 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 06:36,00 43
1. Anikó Ivanicsová ženy staršie TopRunDS 50m, Prsia, Stojatá voda 01:13,26 12
6. Viliam Demčák muži mladší VraVy 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:57,29 22
1. Ivona Kabilová ženy staršie 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:28,07 12
1. Anikó Ivanicsová ženy staršie TopRunDS 100m, Prsia, Stojatá voda 02:28,45 25
4. Ervín Polívka muži starší SenĽM 50m, Prsia, Stojatá voda 01:06,60 14
7. Ľubica Thierová ženy mladšie ĽMBA 50m, Prsia, Stojatá voda 01:30,50 8
2. Karol Kukučka muži starší OzPM 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 00:51,02 16
4. Ervín Polívka muži starší SenĽM 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:05,52 12
3. Marek Košecký muži mladší DelZP 50m, Prsia, Stojatá voda 01:01,60 16
1. Lucia Slezáková ženy staršie SenĽM 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:35,56 37
7. Viktor Holub muži mladší VraVy 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 15:10,32 80
5. Michaela Macková ženy mladšie PohrĽM 100m, Prsia, Stojatá voda 02:11,56 22
1. Jakub Hollý muži mladší ĽMZob 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 00:35,35 24
1. Martin Mečiar muži mladší VITALE 100m, Prsia, Stojatá voda 01:33,99 43
5. Ján Šeminský muži starší ĽMVVoda 1000m, Voľný štýl, Stojatá voda 26:29,17 160
10. Viliam Janega muži mladší ĽMVVoda 100m, Prsia, Stojatá voda 02:23,40 16
4. Kamil Bartal muži mladší TopRunDS 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:29,48 28
3. Natália Žondová ženy staršie TatrOt 50m, Prsia, Stojatá voda 01:42,00 8
1. Olívia Lukovicsová juniori ĽMVVoda 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:29,18 8
1. Martina Orihelová ženy mladšie VITALE 750m, Voľný štýl, Stojatá voda 15:06,42 123
6. Viliam Janega muži mladší ĽMVVoda 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:04,99 14
3. Ondrej Pék muži mladší SPF DS 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 10:03,14 92
4. Miloš Kubín muži starší OzPM 100m, Prsia, Stojatá voda 02:31,62 22
1. Dagmar Fillová ženy mladšie ĽMVVoda 100m, Prsia, Stojatá voda 01:56,70 34
5. Rastislav Marton muži mladší TatrOt 50m, Voľný štýl, Stojatá voda 00:48,52 16
7. Rastislav Tomko muži mladší ĽMBA 100m, Prsia, Stojatá voda 02:08,45 25
2. Miloš Karell muži mladší TNT 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 09:52,00 95
2. Roman Sobotka muži starší VITALE 1000m, Voľný štýl, Stojatá voda 23:22,39 169
2. Gabor Farkas muži mladší SPF DS 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 05:07,77 70
2. Karol Kukučka muži starší OzPM 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 11:14,32 104
6. Vlastimil Papež muži starší TatrOt 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 14:01,10 92
2. Lukáš Jalč muži mladší TučLA 100m, Prsia, Stojatá voda 01:35,70 40
4. Marek Košecký muži mladší DelZP 500m, Voľný štýl, Stojatá voda 12:12,80 89
3. Kamil Bartal muži mladší TopRunDS 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 05:08,34 67
4. Ľubomír Frolo muži mladší OzPM 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 05:12,10 64
5. Ladislav Taric muži mladší TopRunDS 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 05:16,28 61
6. Alexander Tősér muži mladší TopRunDS 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 05:20,84 58
7. Pavol Holič muži mladší TopRunDS 250m, Voľný štýl, Stojatá voda 05:40,17 55
1. Richard Nyáry muži mladší TopRunDS 100m, Voľný štýl, Stojatá voda 01:13,46 37
4. Michaela Pastorková ženy mladšie TučZA 50m, Prsia, Stojatá voda 01:04,20 14
2. Emilia Modravá ženy staršie ĽMVVoda 50m, Prsia, Stojatá voda 01:37,48 10
Poradie Meno Kategória Klub Trať Čas Body